Prezydium Rady Rodziców:

Magdalena Kowalska - przewodniczący

 

 

Członkowie Rady Rodziców:

Aktualny skład Rady Rodziców wkrótce

 Wpłaty na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku
ul. Karczewska 14/16
O5-400 Otwock
nr konta: 91 1160 2202 0000 0002 2101 5994